MQA/FA1793 | KPT (R/143/4/0033) 05/202

Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Merupakan bidang yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dalam sektor industri mahu pun akademik yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Program ini adalah hasil gabungan pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak yang menyentuh perkembangan psikologi, pengurusan, keusahawanan dan disiplin lain.

Pembelajaran secara teori dan praktikal yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar untuk memahami amalan dan aplikasi sebenar dalam industri kanak-kanak. Kurikulum Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dibangunkan sesuai dengan teknik pengajaran kreatif juga meraikan fitrah kanak-kanak dalam konsep perkembangan menyeluruh.

Semester 1

 • Guru & Alam
  Pendidikan
 • Falsafah Pendidikan
  Awal Kanak-kanak
 • Foundation English
  Skills
 • Tumbesaran &
  perkembangan awal
  kanak-kanak
 • Pengajian Malaysia
 • Kemahiran Quran 1
 • Ko-k (bakat)

Semester 2

 • Matematik awal kanak-kanak
 • English for young learner
 • Sains untuk kanak-kanak
 • Aktiviti pengajaran sosio
  emosi untuk kanak-kanak
 • Pendekatan & teknik
  pengajaran &
  pembelajaran
 • Asas keusahawanan/Kemahiran Komputer /Bahasa Kebangsaan

Semester 3  

 •  Aktiviti fizikal peringkat
  Awal Kanak-Kanak
 • Perancangan Aktiviti
  Kerohanian & Moral
 • Perancangan Aktiviti
  Perkembangan
  Bahasa & Komunikasi
 • Pengajian Islam
 • Bahasa Arab 1
 • Ko-k (sukan)
 • Kemahiran Quran 2

Semester 4

 • Seni & Muzik Awal
  Kanak-kanak
 • Keselamatan,
  kesihatan & nutrisi utk
  Kanak-kanak
 • Teknologi untuk
  kanak2
 • Perancangan
  Persekitaran Pusat
  Kanak-kanak
 • Ibubapa,sekolah &
  komuniti
 • Bahasa Arab 2

Semester 5

 • Perancangan & pembangunan
  kurikulum pendidikan
  awal kanak-kanak
 • Pengesanan
  perkembangan kanak-kanak
 • Pengurusan
  Keusahawanan Pusat
  Pendidikan kanak-kanak
 • Kanak-kanak &
  keperluan khas
 • Pengurusan tingkahlaku
  kanak-kanak
 • MPU 4
 •  

Semester 6

 • Latihan Praktikum

Bidang kerjaya merangkumi sektor Pendidikan/Asuhan, Keusahawanan (Taska),
Pengurusan Pendidikan, Psikologi Kanak-kanak, Jurulatih Pusat jagaan kanak2, Usahawan
barangan tadika/taska, Pembekal bahan bantu mengajar dan lain-lain. 

Siapa Yang Perlu Ambil Kursus Ini?

Diploma ini sesuai untuk pelajar yang ingin mempelajari tentang bidang psikologi dan sosiologi pendidikan awal kanak-kanak. Program ini juga akan memberi latihan dan asas pendidikan awal kanak-kanak yang kukuh, baik secara teori mahupun praktikal.

Bantuan Kewangan atau Pinjaman

PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional & KWSP - Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Peluang Melanjutkan Pelajaran (Ijazah)

Graduan boleh sambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas atau Ijazah Sarjana Muda Psikologi Kanak-kanak dengan Keluarga.