MQA/fa1169 | kpt : (r2/311/4/0001) 12/2021

Diploma Psikologi

Merupakan bidang yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dalam sektor industri mahu pun akademik yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Program ini adalah hasil gabungan pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak yang menyentuh perkembangan psikologi, pengurusan, keusahawanan dan disiplin lain.

Pembelajaran secara teori dan praktikal yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar untuk memahami amalan dan aplikasi sebenar dalam industri kanak-kanak. Kurikulum Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dibangunkan sesuai dengan teknik pengajaran kreatif juga meraikan fitrah kanak-kanak dalam konsep perkembangan menyeluruh.

Semester 1

 • Pengantar Psikologi
 • Prinsip Bimbingan
  dan Kaunseling
 • Foundation English
  Skills
 • Kemahiran Al-Quran
  1
 • Pengajian Malaysia/
  Bahasa Melayu
  Komunikasi
 • Psikologi
  Perkembangan
 • Perkahwinan &
  Kekeluargaan

Semester 2

 • Psikologi Sosial
 • Psikologi Personaliti
 • Fiqh Ibadah
 • General English
  Proficiency
 • Kemahiran Al-Quran 2
 • Psikologi Abnormal
 • Bahasa Kebangsaan
  A / Kemahiran
  Komputer / Asas
  Keusahawanan

Semester 3  

 • Pengantar Statistik
 • Psikologi Personel
 • Bahasa Arab 1
 • Pengajian Islam
 • Interactive
  Comunication Skills
 • Psikologi Industri &
  Organisasi
 • Kemahiran Asas &
  Teknik Kaunseling 

Semester 4

 • Teori Kaunseling &
  Psikoterapi
 • Pengantar Syariah Islam
 • Psikologi Komunikasi
 • Bahasa Arab 2
 • Case Study & Report
  Writing
 • Metodologi
  Penyelidikan
 • Sukan/Bakat

Semester 5

 • Modifikasi Tingkahlaku
 • Pengenalan Alat
  Pengukuran Psikologi
 • Dakwah &
  Metodologi
 • Projek Penulisan Ilmiah
  (Tesis)
 • Teori Perkembangan
  Kerjaya
 • Program Latihan
  Praktis / Asas
  Ketenteraan /
  Program Mukhayyam
  / (MPU 4)

Semester 6

 • Latihan Industri
 • Bidang kerjaya merangkumi sektor Pendidikan,Psikologi, Kaunseling, Komunikasi dan
  Dakwah / Motivasi, Pencegahan & Penguatkuasaan serta pentadbiran.
 • Graduan juga boleh memasuki bidang perkerjaan sektor kerajaan dimana setiap unit
  jabatan mempunyai unit kaunseling /Psikologi. Pelajar dapat memahirkan diri dari segi teori
  & latihan

Siapa Yang Perlu Ambil Kursus Ini?

Diploma ini sesuai untuk pelajar yang ingin mempelajari tentang bidang psikologi dan sosiologi pendidikan awal kanak-kanak. Program ini juga akan memberi latihan dan asas pendidikan awal kanak-kanak yang kukuh, baik secara teori mahupun praktikal.

Bantuan Kewangan atau Pinjaman

PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional & KWSP - Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Peluang Melanjutkan Pelajaran (Ijazah)

Ijazah Sarjana Muda iaitu Kaunseling, Pendidikan Bimbingan Kaunseling, Psikologi, Psikologi Sukan, Pendidikan Awal Kanak2, Sains Pembangunan Manusia, Sains Pembangunan Manusia, Psikologi Industri, Pendidikan Pra Sekolah, Sains Sosial (Psikologi), Kerja Sosial, Pendidikan Khas atau Psikologi