MQA/FA1588 | KPT : (r2/345/4/0040) 12/2021

Diploma Pengurusan

Merupakan bidang yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dalam sektor industri mahu pun akademik yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Program ini adalah hasil gabungan pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak yang menyentuh perkembangan psikologi, pengurusan, keusahawanan dan disiplin lain.

Pembelajaran secara teori dan praktikal yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar untuk memahami amalan dan aplikasi sebenar dalam industri kanak-kanak. Kurikulum Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dibangunkan sesuai dengan teknik pengajaran kreatif juga meraikan fitrah kanak-kanak dalam konsep perkembangan menyeluruh.

Semester 1

 • Asas Matematik
 • Asas Pengurusan
 • Pengenalan Kepada
  Perniagaan
 • Foundation English
  Skills
 • Bahasa Arab 1
 • Ko Kurikulum SUKAN
 • Kemahiran Quran 1
 • Pengajian Malaysia

Semester 2

 • General English
  Proficiency
 • Pengajian Islam
 • Matematik  Perniagaan
 • Bahasa Arab 2
 • Perakaunan
 •  Kemahiran Komputer

Semester 3  

 • Perakaunan
  Pengurusan
 • Prinsip Ekonomi
 • Asas Pengurusan
  Kewangan
 • Business
  Communication
 • Statistik
 • Asas Pemasaran 

Semester 4

 • Kemahiran Quran 2
 • MPU U4
 • Pengurusan
  Pelaburan
 • Dakwah &
  Metodologi
 • Fiqh al-Ibadah
 • Gelagat Organisasi
 • Bussiness Writing

Semester 5

 • Perbankan Islam
 • Sistem Maklumat
  Berkomputer
 • Keusahawanan
 • Ekonomi Malaysia
 • Pengurusan Sumber
  Manusia
 • Undang-undang
  Perniagaan

Semester 6

 • Latihan Industri

Bidang kerjaya merangkumi sektor Sumber Manusia, Perniagaan Antarabangsa,
Pengurusan / Pentadbiran, Ekonomi / Kewangan, Pemasaran, Selesman, Sektor Awam
(kerajaan), Pembuatan, Keusahawanan, Peruncitan, Pengurusan Pejabat dan lain-lain.

Siapa Yang Perlu Ambil Kursus Ini?

Diploma ini sesuai untuk pelajar yang ingin mempelajari tentang bidang psikologi dan sosiologi pendidikan awal kanak-kanak. Program ini juga akan memberi latihan dan asas pendidikan awal kanak-kanak yang kukuh, baik secara teori mahupun praktikal.

Bantuan Kewangan atau Pinjaman

PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional & KWSP - Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Peluang Melanjutkan Pelajaran (Ijazah)

Graduan boleh sambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pentadbiran Perniagaan Pemasaran, Perniagaan Kewangan, Pengurusan Pelaburan, Perbankan Islam atau Pengurusan Perniagaan. Selain itu, bidang yang boleh mohon seperti Pendidikan Pentadbiran Perniagaan Sumber Manusia, Perniagaan Antarabangsa dan Pengurusan Sumber Manusia.