MQA/FA3631 | KPT : (R/340/4/0261) 07/2023

Diploma Pengurusan Muamalat

Merupakan bidang yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dalam sektor industri mahu pun akademik yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Program ini adalah hasil gabungan pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak yang menyentuh perkembangan psikologi, pengurusan, keusahawanan dan disiplin lain.

Pembelajaran secara teori dan praktikal yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar untuk memahami amalan dan aplikasi sebenar dalam industri kanak-kanak. Kurikulum Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dibangunkan sesuai dengan teknik pengajaran kreatif juga meraikan fitrah kanak-kanak dalam konsep perkembangan menyeluruh.

Semester 1

 • Tasawur Islam
 • Introduction to Economics
 • Ko-kurikulum 1
 • Bahasa Arab
  Perdagangan 1
 • Usul Fiqh
 • Prinsip Pemasaran
 • Prinsip Pengurusan
 • Pengajian Malaysia

Semester 2

 • Aplikasi Komputer
  Dalam Perniagaan
 • Bahasa Arab
  Perdagangan 2
 • Ko-kurikulum 2
 • Fiqh Mualamat
 • Ekonomi Islam
 • Matematik Perniagaan
 • Accounting 1

Semester 3  

 • Statistik Perniagaan
 • Fundamentals of Takaful
 • Fundamentals of Finance
 • Pengenalan Sistem
  Kewangan Islam
 • Komunikasi Perniagaan 1
 • Asas Keusahawanan
 • Accounting 2
 • Bahasa Kebangsaan

Semester 4

 • Perbankan Islam
 • ¬†Pengurusan Islam
 • Qawaid Fiqhiyyah
 • Komunikasi Perniagaan 2
 • Undang-Undang Komersil
 • Kewangan Dalam
  Perdagangan
  Antarabangsa
 • Pengajian Islam

Semester 5

 • Operasi Perbankan
  Islam
 • Pengurusan Pelaburan
 • Penilaian & pengurusan
  Pinjaman
 • Komunikasi Profesional

Semester 6

 • Latihan Industri

Bidang kerjaya merangkumi sektor Perbankan, Ekonomi / Kewangan, Pengurusan Harta Islam
(zakat, faraid, wakaf, takaful), Insurance, Pen. Eksekutif Pentadbiran, Pembantu Pegawai
Bank, ar-Rahnu, institusi zakat, usahawan dan lain-lain.

Siapa Yang Perlu Ambil Kursus Ini?

Diploma ini sesuai untuk pelajar yang ingin mempelajari tentang bidang psikologi dan sosiologi pendidikan awal kanak-kanak. Program ini juga akan memberi latihan dan asas pendidikan awal kanak-kanak yang kukuh, baik secara teori mahupun praktikal.

Bantuan Kewangan atau Pinjaman

PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional & KWSP - Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Peluang Melanjutkan Pelajaran (Ijazah)

Universiti Utara Malaysia (UUM), Bachelor of Muamalat Administration with Honours, Bachelor of Islamic Finance and Banking with Honours - UNIZA, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) - USIM, Bachelor of Muamalat Administration with Honours, Bachelor of Islamic Banking & Finance with Honours - Kolej Universiti Insaniah (KUIN), Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan dan Perbankan Islam), Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perancangan Kewangan Islam).