MQA/FA3527 | KPT : (R/345/4/0377) 07/2023

Diploma Pengurusan Industri Halal

Merupakan bidang yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dalam sektor industri mahu pun akademik yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Program ini adalah hasil gabungan pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak yang menyentuh perkembangan psikologi, pengurusan, keusahawanan dan disiplin lain.

Pembelajaran secara teori dan praktikal yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar untuk memahami amalan dan aplikasi sebenar dalam industri kanak-kanak. Kurikulum Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dibangunkan sesuai dengan teknik pengajaran kreatif juga meraikan fitrah kanak-kanak dalam konsep perkembangan menyeluruh.

Semester 1

 • Tasawur Islam
 • Penghantar Halal &
  Haram Dalam Islam
 • Ko-kurikulum
  (Tilawah Al-Quran)
 • Bahasa Arab
  Perdagangan 1
 • Aplikasi Komputer
  Dalam Perniagaan
 • Business
  Communication 1

Semester 2

 • Usul Fiqh
 • Bahasa Arab
  Perdagangan 2
 • Fundamental of
  Halal Industry
 • Halal Law &
  Regulations
 • Pengajian Islam
 • Fiqh Al-Tathir
 • Pengajian Malaysia

Semester 3  

 • Qawaid Fiqhiyyah
 • Business
  Communication 2
 • Sanitation & Hygiene
  Practice
 • Halal Quality and
  Certification
  Procedure
 • Principle of
  Management
 • Program Latihan
  Praktis/ Mukhayyam 

Semester 4

 • Introduction to Halal
  Ingredients in Food
  Processing
 • Halal Slaughtering
 • Fiqh Muamalat
 • Islamic Organizational
  Behavior
 • Islamic Financial
  System
 • Asas Keusahawanan

Semester 5

 • Unit Operations in
  Processing Halal
  Food
 • Halal Services
  Industry
 • Halal Comestic &
  Pharmaceuticals
 • Halal Internal
  Auditing
 • Ekonomi Islam
 • Halal Marketing

Semester 6

 • Latihan Industri

Graduan boleh memilih kerjaya sebagai Pegawai Audit Halal, Eksekutif Halal, Usahawan
Produk, Inspektor Kawalan Kualiti, Pegawai Penguatkuasa Halal, Pengurus Restoran &
Dapur Hotel, Pengurus Peruncitan Makanan,Pengurus Rumah Penyembelihan, Pemeriksa
Halal, Penyelia Penyembelihan ,Pengurus Jaminan Kualiti dan Pengurus Pembungkusan
atau bidang sektor makanan, farmaseutikal, kosmetik, logistik dan pendidikan.

Siapa Yang Perlu Ambil Kursus Ini?

Diploma ini sesuai untuk pelajar yang ingin mempelajari tentang bidang psikologi dan sosiologi pendidikan awal kanak-kanak. Program ini juga akan memberi latihan dan asas pendidikan awal kanak-kanak yang kukuh, baik secara teori mahupun praktikal.

Bantuan Kewangan atau Pinjaman

PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional & KWSP - Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Peluang Melanjutkan Pelajaran (Ijazah)

Sambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengurusan Industri Halal, Perkhidmatan Makanan, Pengurusan Perlancongan, Syariah, Pengajian Islam (Syariah), Pengurusan Teknologi, Pengurusan Teknologi - Pengeluaran dan Operasi.