MQA/FA1170 | KPT : (R2/221/4/0015) 12/2021

Diploma Pengajian Islam

Merupakan bidang yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dalam sektor industri mahu pun akademik yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Program ini adalah hasil gabungan pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak yang menyentuh perkembangan psikologi, pengurusan, keusahawanan dan disiplin lain.

Pembelajaran secara teori dan praktikal yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar untuk memahami amalan dan aplikasi sebenar dalam industri kanak-kanak. Kurikulum Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dibangunkan sesuai dengan teknik pengajaran kreatif juga meraikan fitrah kanak-kanak dalam konsep perkembangan menyeluruh.

Semester 1

 • Asasiyyat Fi Al-aqidah
 • Ulumal-Hadith
 •  Pengajian Malaysia 1/Bahasa Melayu
  Komunikasi
 • Pengantar Psikologi
 • Foundation English Skills
 • Sintaksis & Morfologi
  Bahasa Arab 1
 • Kemahiran Al-Quran

Semester 2

 • Al-Madkhal Fi Al-Fikr AlIslami
 • General English
  Proficiency 1
 • PsikologiSosial
 • Sintaksis & MorfologiAsas
  Bahasa Arab 2
 • Ulum Al-Quran
 • Ko-Kurikulum
  (Sukan/Bakat)
 • Bahasa kebangsaan /Kemahiran Komputer /Asas Keusahawanan

Semester 3  

 • Nizam Al-Ibadah
 • Sintaksis & Morfologi
  Asas Bahasa Arab 3
 • Al-firaqAl-Islamiyah
 • Madkhal Al-Syariah
 • Pengajian Islam
 • Ekonomi Islam

Semester 4

 • Nizam al-Usrah
 • Usul Al-Fiqh
 • Nizam Al-Hukm
 • Metodologi
  Penyelidikan
 • Program Latihan
  Praktis/ Asas
  Ketenteraan /
  Program Mukhayyam
  / Semarak Ramadhan.

Semester 5

 • Nizam Al-Jinayat
 • Al-Qawaied AlUsuliyyah
 • Nizam Al-Muamalat
 • Usul Al-dakwah
 • Al-Sirah Nabawiyah
 • Latihan Ilmiah

Semester 6

 • Al-Qawaied AlFiqhiyah
 • Ayat WaAhadith Alahkam
 • Manahij AlMufassirin
 • ManahijFuqaha’

Bidang kerjaya merangkumi sector Pendidikan, Pendakwah, ,Pen.Pegawai
Penguatkuasaan, Pen. Pegawai Hal Ehwal islam

Siapa Yang Perlu Ambil Kursus Ini?

Diploma ini sesuai untuk pelajar yang ingin mempelajari tentang bidang psikologi dan sosiologi pendidikan awal kanak-kanak. Program ini juga akan memberi latihan dan asas pendidikan awal kanak-kanak yang kukuh, baik secara teori mahupun praktikal.

Bantuan Kewangan atau Pinjaman

PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional & KWSP - Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Peluang Melanjutkan Pelajaran (Ijazah)

Bidang yang boleh sambung tertumpu kepada 3 bidang utama pengajian islam iaitu Shariah, Usuluddin dan Bahasa Arab. Kelebihan kepada pelajar lepasan STAM untuk sambung ke Timur Tengah. Selain itu bidang lain yang seperti Ijazah Sarjana Muda Undang-undang, Da’wah & Pengurusan Islam, Shariah Gunaan.